تحليلي بر‏مرحله‏ اول ‏انتخابات مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دشت‏ مغان

                                                                                                                        

نتايج مرحله‏ اول راي گيري‏ انتخابات مجلس هشتم در دشت مغان  

   سليمان فهيمي   24605      وكيل سپه    20353  

 مرحله اول انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند  1386 در حالي در دشت مغان برگزار شد که 16 نفر از کانديداها  پس از غربال شوراي نگهبان رقابت داغي را براي پيروزي در انتخابات جهت حضور در مجلس هشتم آغاز کردند.زماني که دکتر صفرپور قاضي برجسته قوه قضائيه ازحضور در انتخابات امتناع ورزيد و حبيب برومند  نماينده سابق مغان و کانديداي محبوب اين دوره  از انتخابات مجلس نتوانست از غربال شوراي نگهبان موفق بيرون بيايد سايرکانديداهاي انتخاباتي با اميدواري بيشتري قدم به ميدان رقابت گذاشتند. شايد اگر تکليف حبيب برومند زودتر مشخص مي شد سرنوشت انتخابات 24 اسفند اينک متفاوت تر از نتيجه کنوني بود.اميدواري مردم منطقه به بازگشت برومند باعث شد آنان تا آخرين لحظه منتظر حضور وي باشند.اما عدم توفيق وي براي حضور در انتخابات باعث شد مردم علاقمند و طرفداران  وي در انتخاب نماينده خود دچار ترديد شوند. به باور مردم منطقه  سليمان فهيمي نماينده مردم دشت مغان در مجلس هفتم که سوابق اجرايي متفاوتي را در دستگاههاي دولتي و سابقه 4 سال نمايندگي در مجلس را تجربه کرده بود بخوبي بازي با مهره ها را آغاز کرد. او با برآورد وضعيت منطقه و کانديداها به کمک تجارب کاري و سوابق سياسي برد در مرحله اول را قبل از آغاز راي گيري بدست آورد. او به برکت نفوذ سياسي خود نه تنها صلاحيت خود را اخذ كرد بلكه توانست اصلي ترين رقيب خود را از دور خارج نمايد و در حرکت و سياستي ديگر توانست صلاحيت يکي از کانديداهاي موفق اين دوره را که قبلاً رد صلاحيت شده بود به منظور شکستن آراي رقباي خود اخذ نمايد. اتفاقاً همين سياست بسيار موثر واقع شد. در واقع فهيمي در پيش در آمد رقابت انتخاباتي بهترين برد را قبل از شروع انتخابات كرد. همين بازي ماهرانه نشان داد فهيمي الفباي سياست را  چقدرخوب بلد است .او توانست در جايي که مردم به ديگران راي مي دادند تا او انتخاب نشود حد نصاب لازم را براي حضور در مرحله بعد بدست آورد.

 اما پيروز واقعي مرحله اول انتخابات 24 اسفند اسماعيل ابراهيمي کانديداي جوان اين دوره بود  که پيش از اين در سن 25 سالگي با حمايت دکتر الماسي توانست مديريت در دانشگاههاي آزاد اسلامي پارس آباد،بيله سوار و گرمي مغان را در سوابق و کارنامه  کاري خود ثبت نمايد. او که مدرک کارشناسي ارشد رشته جغرافيا را در کارنامه تحصيلي خود دارد به واسطه  حمايت زنان و جوانان و سخنراني هاي آتشين خود که گاهاً با تهديد رقبا  همراه بود توانست آراي بيشتري را کسب نمايد با اينحال نتوانست حد نصاب لازم را براي حضور در دور دوم کسب نمايد. در واقع او چوب جواني اش را خورد و اگر در تبليغات و  جمع آوري طرفداران خود پختگي لازم را داشت و همچنين عقبه طايفه اي و عشيره اي کانديداهايي مانند مهندس فهيمي، مهندس سپه و  جهانگيرزاده و ساير کانديداها را پشت سر خود مي ديد شايد سرنوشت انتخابات امروز بگونه اي ديگر به نفع او رقم مي خورد. با اين حال آراي او با توجه به جواني و تجربه اولش بسيار قابل توجه بود.

 عباس جهانگيرزاده کانديداي اصلاح طلبان در دشت مغان بود و با توجه به تجربه اول و حمايت از سوي دوم خردادي ها (هرچند فعاليت حزبي در مغان چندان كارساز نيست)توانست آراي مقبولي را اخذ نمايد. او بواسطه عدم حضور دکتر الماسي توانست آراي طرفداران وي را در شرق دشت مغان اخذ نمايد. تلاش دکتر الماسي براي ايجاد ائتلاف در بين کانديداهاي خودي راه به جايي نبرد. مطمئناً ائتلاف بين کانديداهاي مطرح مي توانست سرنوشت ديگري را براي انتخابات رقم بزند. سپه و قاسم زاده از طايفه اجيرلو،فهيمي و فروتن وميرزايي چند کانديداي ديگر از طايفه و منطقه گيکلو ،جهانگيرزاده و بهنام آزاد از طايفه هومونلو بيگدلي و يا ابراهيمي و جهانگيرزاده از اردوگاه اصلاح طلبان مي توانستند با همديگر اتحاد استراتژيک داشته و سرنوشت انتخابات را به گونه اي ديگر رقم بزنند.

 اما خود باوري و اعتماد آنان به پيروزي خود بواسطه عدم حضور رقباي قدرتمندي مانند دکتر صفر پور و برومند و دکتر الماسي باعث غرور و در نتيجه مانع ائتلاف آنان گرديد.

دکتر قاسمزاده  و  بهنام آزاد تکچي از ديگر کانديداهاي مطرح اين دوره بودند.بهنام آزاد بواسطه تجربه دوره پيش تقريباً توانست آراي خود را در اين دوره دو برابر نمايد.او قانونمندترين فرد به لحاظ رعايت اخلاق انتخاباتي و توانا ترين فرد به لحاظ سخنراني منطقي در بين کانديداها بود.در جايي که تعدادي از کانديداها با جوسازي و حمله لفظي به رقيب و حتي درگيري فيزيکي و استفاده هواداران آنها از تخم مرغ و گوجه و بستن جاده بر رقيبان خود و پرداخت پول به دنبال کسب آراي مردم بودند بهنام آزاد با تکيه بر توانايي شخصي و قدرت بيان خود توانست آراي بيشتري را کسب نمايد.مشکل  بزرگ او حضور نيافتن در  منطقه است.به باور اهل فهم او شايسته ترين فرد براي نمايندگي مردم دشت مغان است اما دور بودن از منطقه و اکتفا به حضور در ايام انتخابات و عدم شناخت وي از سوي مردم منطقه باعث شده مردم راي خود را به کساني بدهند که بواسطه عقبه طايفه اي و توان مالي و نفوذ اجتماعي و مسئوليت سياسي و اداري در منطقه  شانس بيشتري براي پيروز شدن دارد. 

اينک رقابت اصلي براي پيروز شدن بين دو مهندس است. پيش بيني برنده انتخابات در جايي که راي دهندگان سياستمدارتر از کانديداها هستند بسيار مشکل است.حتي نمي‏توان روي حمايتهاي ظاهري افراد حساب كرد. ليدرهاي انتخاباتي خيلي سياستمدارانه عمل مي‏كنند و گاه براي چند كانديدا كار مي‏كنند.صرف‏نظر از اين موضوع هردو کانديدا مدعي پيروزي اند. سليمان فهيمي مرد جبهه و جنگ که کارشناسي ارشد مديريت صنايع و سابقه چهارسال نمايندگي مردم دشت مغان در مجلس شوراي اسلامي و مديريت هاي مختلف در خارج از منطقه و كشور را يدک مي کشد و حمايت طايفه بزرگ گيکلو را دارد براي پيروز شدن کار سختي در پيش دارد اگرچه او با توجه به سوابق بخصوص در عرصه سياست داراي وزن سياسي سنگين تري است اما رقيب او مهندس جوان و چهره مقبولي است که تحصيلات خود را در حوزه زراعت و کشاورزي به اتمام رسانده و بواسطه مسئوليت اداري خود ارتباط تنگاتنگي با مردم منطقه بخصوص کشاورزان منطقه دارد که غالب جمعيت منطقه را تشکيل مي دهد.شانس ديگر او در رويکرد طرفداران ساير کانديداهاست .کساني که  فهيمي را رقيب کانديداهاي محبوبشان مي دانستند و  رضايت چنداني از عملکرد مهندس فهيمي در طول چهار سال گذشته ندارند مطمئناً آراي خود را به مهندس سپه خواهند داد تا فهيمي انتخاب نشود!!  مهندس سپه شخصيت خود ساخته‏اي دارد و از خانواده‏اي زحمتكش. کسي که به واسطه حمايت طايفه اي بزرگ بنام اجيرلو و اسم با مسمايش يعني «وکيل» اميد فراواني دارد که به عنوان «وکيل دشت مغان» وارد مجلس شود. صرف نظر از آراي مردم منطقه براي انتخاب نماينده دشت مغان ،مرحله اول اين دوره از انتخابات نشان داد علاوه بر شايستگي و تعدد طرفداران عوامل ديگري در انتخاب نماينده دخيل هستند. شايد بخاطر همين است که صحت و سلامت انتخابات دشت مغان در حالي که چيزي به برگزاري مرحله دوم در ششم ارديبهشت نمانده است عليرغم بررسي هاي انجام شده هنوز تاييد و اعلام نشده است. متاسفانه رفتار غيرقانوني و غير اخلاقي تعدادي از کانديداها  که با پرداخت پولهاي بادآورده و  زبان بسته و دهها کار غيرمتعارف و غير انساني ديگر به دنبال اخذ آراي مردم و بلند پروازي خود بودند ممکن است مشکلاتي را براي مردم دشت مغان بوجود آورند. آيا مردم  مظلوم دشت مغان اينبار هم تاوان بلند پروازي اين عده را خواهند پرداخت؟ آيا  مردم دشت مغان اينبار نيز به مانند آغاز دوره چهارم مجلس دو سال بدون نماينده خواهند بود؟به راستي چه کسي از حقوق اين مردم در خانه ملت دفاع خواهد کرد؟مهندس سپه؟ مهندس فهيمي؟ ....
تاريخ : سه شنبه ۱۳۸۷/۰۱/۲۷ | 13:28 | نویسنده : احد قاسمی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.